Foretak i Telemark

Grenland er et distrikt sør i Telemark. Dette området er Norges største industriområde, og et sentrum for den petrokjemiske industrien i Norge. På Grenland finner man flere store bedrifter, som produserer både PVC, plast og sement.

Halvøya Herøya ligger mellom Frierfjorden og Gunneklevfjorden. Industriparken på øya er hjem for blant annet Yara og Norsk Hydros fabrikker, og det har vært produsert fullgjødsel på Herøya siden 1929. Andre bedrifter som ligger på Herøya er Ineos, som produserer PVC, Addcon, som produserer blant annet maursyre, og andre produkter basert på formiater, RHI Normag, og lager ildfast materiale, og Silmag, som vil starte produksjon av magnesium basert på silika.

Norcem er Norges eneste sementprodusent, og har fabrikker både i Brevik og Kjøpsvik. Norsk Hydro leverer aluminium og aluminiumprodukter og er aktive i mer enn 50 land verden over. De har blant annet en fabrikk på Herøya. Rafnes klorfabrikk ligger også på Herøya. De bruker våtgass fra Nordsjøen som råstoff. Ineos eier fabrikken, og er involvert i hele verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt.

Ulefos Jernværk ble grunnlagt allerede i 1657, og er en av de eldste industribedriftene i Europa. Jernverket har produsert jernovner siden begynnelsen av 1700-tallet, men fra begynnelsen av 1950-tallet spesialiserte de seg på produksjon av kumlokk og annet gategods. Jernverket ligger i Ulefoss i Nome i Telemark. Det produseres fortsatt et lite antall vedovner, og disse ovnene er blant verdens eldste industriprodukter som fortsatt produseres.

Telemark er et fylke med mange bedrifter, og en sterk og lang industrihistorie. Grenland er det viktigste området for disse bedriftene, og mange av bedriftene er store. Det produseres mange forskjellige produkter i Telemark, både til nasjonalt bruk og varer som eksporteres til andre land. I tillegg til de store bedriftene, finnes det også mange mindre foretak og familieforetak.